3 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Rượu vang

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CẦU ĐẤT ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:48 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CẦU ĐẤT ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4633:Bán buôn đồ uống
  Địa chỉ: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 590 490, Hotline: 02633 590 490
 • 2CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:46 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  Địa chỉ: Số 31 đường Ngô Văn Sở, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 520290, Hotline: 02633 520290
 • 3CÔNG TY CP RƯỢU BIA ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:46 PM

  CÔNG TY CP RƯỢU BIA ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 1102:Sản xuất rượu vang
  Địa chỉ: Số 9, Dã Chiến, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0263 3580485, Hotline: 0263 3580485