18 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Thủ công, mỹ nghệ

Kết quả lọc
 • 1HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VƯƠN LÊN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  HỢP TÁC XÃ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VƯƠN LÊN
  Ngành nghề: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ
  Địa chỉ: 332 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng
  Điện thoại: 0263.3539510, Hotline:
 • 2DNTN TÀI LỘC

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  DNTN TÀI LỘC
  Ngành nghề: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ gia dụng
  Địa chỉ: tổ 11, thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng
  Điện thoại: 0263.3903252, Hotline:
 • 3CƠ SỞ GỖ MỸ NGHỆ ĐỖ DUY ĐẠO

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ GỖ MỸ NGHỆ ĐỖ DUY ĐẠO
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gỗ mỹ nghệ
  Địa chỉ: 129 Hùng Vương, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh
  Điện thoại: 0903.329541, Hotline:
 • 4TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN ĐAM PAO – ĐẠ ĐỜN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT MÂY TRE ĐAN ĐAM PAO – ĐẠ ĐỜN
  Ngành nghề: Sản xuất các loại giỏ hoa giấy, lẵng hoa, giỏ rượu cần
  Địa chỉ: thôn 3 Đam Pao, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà
  Điện thoại: 0263.3604924, Hotline:
 • 5CƠ SỞ HẢI DƯƠNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ HẢI DƯƠNG
  Ngành nghề: Sản xuất mây tre lá
  Địa chỉ: tổ dân phố 6, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai
  Điện thoại: 0918.077429, Hotline:
 • 6CƠ SỞ PHÚ THỊNH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ PHÚ THỊNH
  Ngành nghề: Sản xuất gỗ mỹ nghệ
  Địa chỉ: tổ dân phố 8, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai
  Điện thoại: 0918.465133, Hotline:
 • 7CƠ SỞ QUANG MINH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ QUANG MINH
  Ngành nghề: Sản xuất mây tre lá
  Địa chỉ: tổ dân phố 12, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai
  Điện thoại: 0263.3874724, Hotline:
 • 8CƠ SỞ HỒNG SƠN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ HỒNG SƠN
  Ngành nghề: Sản xuất mây tre lá
  Địa chỉ: tổ dân phố 12, thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai
  Điện thoại: 0963.097771, Hotline: