200 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Cơ sở lưu trú

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐẤT ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:59 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐẤT ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 36 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0912707479, Hotline: 0912707479
 • 2CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ LÁT ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:59 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN XÃ LÁT ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 33 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0949671672, Hotline: 0949671672
 • 3CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT GREEN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:59 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT GREEN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 33 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918505229, Hotline: 0918505229
 • 4CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT FOREST

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:59 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT FOREST
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 69 Trần Lê, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918505229, Hotline: 0918505229
 • 5CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT SBG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:59 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT SBG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 10B Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0934149141, Hotline: 0934149141
 • 6CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHIẾT MỘC TRẦM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:13 PM

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHIẾT MỘC TRẦM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: 87/23/6 Nguyễn Trung Trực, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0978 11 9999, Hotline: 0978 11 9999
 • 7CÔNG TY TNHH TUYỀN LÂM ROSY FARM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:13 PM

  CÔNG TY TNHH TUYỀN LÂM ROSY FARM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Tổ 18, Đường Hoa Hồng, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0971 917 778, Hotline: 0971 917 778
 • 8CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT NATURE

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:59 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN DALAT NATURE
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: B26, KQH Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0949 671 672, Hotline: 0949 671 672
 • 9CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠNH PHÚC TRONG TỪNG PHÚT GIÂY

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:13 PM

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẠNH PHÚC TRONG TỪNG PHÚT GIÂY
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Lô B38 KQH Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0909266773, Hotline: 0909266773
 • 10CÔNG TY TNHH SUỐI THÔNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:36 PM

  CÔNG TY TNHH SUỐI THÔNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Tổ 1, thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0938120033, Hotline: 0938120033