102 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Hoa

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH PHÚC THANH BÌNH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:45 PM

  CÔNG TY TNHH CÂY CẢNH PHÚC THANH BÌNH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 459/24, Đa Thiện, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633.709679 - 01635177779, Hotline: 0633.709679 - 01635177779
 • 2CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP G7 VIỆT NAM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:22 PM

  CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP G7 VIỆT NAM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Thôn Sao Mai, Xã Ka Đơn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0943 530 663, Hotline: 0943 530 663
 • 3DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RAU HOA NAM NGUYỄN ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:42 PM

  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN RAU HOA NAM NGUYỄN ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 69R Đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633 821894, Hotline: 0633 821894
 • 4DOANH NGHIỆP TN RAU HOA NHẬT HÀ ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:42 PM

  DOANH NGHIỆP TN RAU HOA NHẬT HÀ ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 17, Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3822962 - 3835824, Hotline: 063 3822962 - 3835824
 • 5CÔNG TY TNHH HOA ĐA LƠ NGHÍT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:22 PM

  CÔNG TY TNHH HOA ĐA LƠ NGHÍT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 36 Đồng Tâm, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 6CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NẤM THUẬN THÁI

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:22 PM

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NẤM THUẬN THÁI
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0988200064, Hotline: 0988200064
 • 7CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦM PHƯƠNG NGUYÊN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:22 PM

  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CẦM PHƯƠNG NGUYÊN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 80, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3822057, Hotline: 063 3822057
 • 8CÔNG TY TNHH KIM HOA CÁT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:44 PM

  CÔNG TY TNHH KIM HOA CÁT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 45/15/5, Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3812049, Hotline: 063 3812049
 • 9CÔNG TY TNHH KIM PHƯƠNG HOA

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:44 PM

  CÔNG TY TNHH KIM PHƯƠNG HOA
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 86 đường Khe Sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0903 712 839 - 0966 666 686, Hotline: 0903 712 839 - 0966 666 686
 • 10CÔNG TY TNHH DÂU MINH LÂM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:22 PM

  CÔNG TY TNHH DÂU MINH LÂM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline: