88 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Đặc sản

Kết quả lọc
 • 1CƠ SỞ MỨT ANH ĐÀO

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ MỨT ANH ĐÀO
  Ngành nghề: Kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt
  Địa chỉ: 202 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt
  Điện thoại: 0263.3831787 - 3825788, Hotline:
 • 2CƠ SỞ MỨT BÍCH HƯỜNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ MỨT BÍCH HƯỜNG
  Ngành nghề: Kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt
  Địa chỉ: Tổ 39 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, thành phố Đà Lạt
  Điện thoại: 038.6895286 ., Hotline:
 • 3CƠ SỞ BÍCH LIÊN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ BÍCH LIÊN
  Ngành nghề: Kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt
  Địa chỉ: 5E Khe Sanh, phường 10, thành phố Đà Lạt
  Điện thoại: 0263.3996676, Hotline:
 • 4HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NHƯ Ý

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NHƯ Ý
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh cây dược liệu (đương quy, đan sâm, hoàng kỳ), trà túi lọc đương quy
  Địa chỉ: 14 thôn 2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương
  Điện thoại: 0988.931679, Hotline:
 • 5CƠ SỞ THU MUA DỨA, HỒNG, CHUỐI TUYẾT LÃM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  CƠ SỞ THU MUA DỨA, HỒNG, CHUỐI TUYẾT LÃM
  Ngành nghề: Thu mua dứa, hồng, chuối
  Địa chỉ: thôn Lâm Tuyền, thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương
  Điện thoại: 0263.3849265, Hotline:
 • 6HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ECO GREEN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ECO GREEN
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trái sung Mỹ, cây giống sung Mỹ, cây giống cây mua Úc
  Địa chỉ: đường số 1, tiểu khu 227A, thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương
  Điện thoại: 0973.007373, Hotline:
 • 7HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM SẢN THÚ Y SẠCH THÀNH CÔNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM SẢN THÚ Y SẠCH THÀNH CÔNG
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh sầu riêng, bơ, thuốc bảo vê thực vật, phân bón
  Địa chỉ: thôn 8, xã Hòa Nam, huyện Di Linh
  Điện thoại: 0336.827587, Hotline:
 • 8HỢP TÁC XÃ BƯỞI DA XANH XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  HỢP TÁC XÃ BƯỞI DA XANH XÃ ĐINH TRANG THƯỢNG
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trái bưởi da xanh
  Địa chỉ: 155 thôn 3, xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh
  Điện thoại: 0973.961595, Hotline:
 • 9HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BƠ VŨ LINH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BƠ VŨ LINH
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh trái bơ
  Địa chỉ: 118 thôn 6, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh
  Điện thoại: 0902.640088, Hotline:
 • 10DNTN NÔNG SẢN XANH SƠN LÂM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:07:00 PM

  DNTN NÔNG SẢN XANH SƠN LÂM
  Ngành nghề: Sản xuất, kinh doanh mật ong, sữa ong chúa
  Địa chỉ: 44 thôn Đồng Lạc 3, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh
  Điện thoại: 0263.3778998, Hotline: