TIPC Logo Trang Chủ > Tin tức mới

Xin ý kiến về Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục Cơ sở dữ liệu quốc gia

TIPC, Ngày 11/15/2021
Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước, Bộ TTTT đã tiếp nhận đề xuất các CSDLQG của cá bộ, ngành và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tạo nền tảng phát triển Chính phủ số

Triển khai Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước, Bộ TTTT đã tiếp nhận đề xuất các CSDLQG của cá bộ, ngành và xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tạo nền tảng phát triển Chính phủ số

Các tài liệu gửi kèm xin ý kiến bao gồm (nhấp vào để mở):

1. Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành danh mục CSDLQG tạo nền tảng phát triển Chính phủ số

2. Dự thảo Tờ trình Chính phủ ban hành Nghị quyết

3. Danh sách các CSDL đề xuất là CSDLQG bởi các bộ, ngành

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Tin học hóa, địa chỉ email: ntkhanha@mic.gov.vn 

Lượt xem: 653
TIPC item

Liên kết website

Lượt truy cập

Thành viên online: 01