27 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Trà

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH TRIỆU MINH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:15 PM

  CÔNG TY TNHH TRIỆU MINH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 763 888, Hotline: 02633 763 888
 • 2CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG NÔNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:39 PM

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG NÔNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn K'Long, Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 840237, Hotline: 02633 840237
 • 3CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:15 PM

  CÔNG TY TNHH VĨNH THỊNH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0263 2242621, Hotline: 0263 2242621
 • 4CÔNG TY TNHH JUNHONG VIỆT NAM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:39 PM

  CÔNG TY TNHH JUNHONG VIỆT NAM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 3, Xã Phúc Thọ, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633 697388, Hotline: 0633 697388
 • 5CÔNG TY TNHH TRÀ KING LỘ

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:15 PM

  CÔNG TY TNHH TRÀ KING LỘ
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 3, Xã Hòa Ninh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0902 321 761, Hotline: 0902 321 761
 • 6CÔNG TY TNHH TFB VIỆT NAM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:39 PM

  CÔNG TY TNHH TFB VIỆT NAM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Số 347 đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0263 2242220 - 0263 2242221, Hotline: 0263 2242220 - 0263 2242221
 • 7CÔNG TY TNHH FUSHENG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:15 PM

  CÔNG TY TNHH FUSHENG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0792809979, Hotline: 0792809979