27 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Trà

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH THIÊN SƯƠNG ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:45 PM

  CÔNG TY TNHH THIÊN SƯƠNG ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633 590116, Hotline: 0633 590116
 • 2CÔNG TY TNHH SING AN VIỆT NAM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:44 PM

  CÔNG TY TNHH SING AN VIỆT NAM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 720566, Hotline: 02633 720566
 • 3CÔNG TY TNHH TRÀ TRẠNG NGUYÊN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:43 PM

  CÔNG TY TNHH TRÀ TRẠNG NGUYÊN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 13, Xã Đam Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 751 968, Hotline: 02633 751 968
 • 4CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UYỂN DU

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:42 PM

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN UYỂN DU
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 600106, Hotline: 02633 600106
 • 5CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ RỒNG VÀNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:46 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ RỒNG VÀNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Số 498 Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 863 746, Hotline: 02633 863 746
 • 6CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ CẦU ĐẤT - ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:46 PM

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ CẦU ĐẤT - ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 838 099, Hotline: 02633 838 099
 • 7CÔNG TY TNHH VẠN PHONG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:40 PM

  CÔNG TY TNHH VẠN PHONG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 7, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0982545506, Hotline: 0982545506
 • 8CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN DOANH PHÚ SƠN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:16 PM

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIÊN DOANH PHÚ SƠN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 763735, Hotline: 02633 763735
 • 9CÔNG TY TNHH TỨ HẢI

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:15 PM

  CÔNG TY TNHH TỨ HẢI
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 4, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 718312, Hotline: 02633 718312
 • 10CÔNG TY TNHH HẰNG SƠN ĐIỀN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:39 PM

  CÔNG TY TNHH HẰNG SƠN ĐIỀN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0127:Trồng cây chè
  Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lộc Tân, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633751536, 0913805517, Hotline: 02633751536, 0913805517