80 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Rau

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO YẾN SANG ANH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:35 PM

  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO YẾN SANG ANH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đạ Ròn, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 02633 550 117 , Hotline: 02633 550 117
 • 2CÔNG TY TNHH ĐỨC ĐỊNH GARDEN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH ĐỨC ĐỊNH GARDEN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Tổ Sở Lăng, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0919818133, Hotline: 0919818133
 • 3CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO XUÂN XUÂN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH MTV NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO XUÂN XUÂN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Tổ 5 thôn Trường Thọ, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0919440099, Hotline: 0919440099
 • 4CÔNG TY TNHH SKY ORCHIDS

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:11 PM

  CÔNG TY TNHH SKY ORCHIDS
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Tổ 11, thôn Phi Nôm, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 5CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN AN HUY ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:10 PM

  CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN AN HUY ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 6CÔNG TY TNHH HOA LAN LỆ BA

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:35 PM

  CÔNG TY TNHH HOA LAN LỆ BA
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Tổ dân phố Nghĩa Lập 2, Thị Trấn Thạnh Mỹ, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0918 034 116, Hotline: 0918 034 116
 • 7CÔNG TY TNHH TM - DV LAVADA

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH TM - DV LAVADA
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0983 722 179, Hotline: 0983 722 179
 • 8CÔNG TY TNHH YẾN PHẠM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH YẾN PHẠM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0983 722 179, Hotline: 0983 722 179
 • 9CÔNG TY TNHH HỒNG QUÂN NGUYỄN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:09 PM

  CÔNG TY TNHH HỒNG QUÂN NGUYỄN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Thôn Kambute, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0983 722 179 , Hotline: 0983 722 179
 • 10CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM-DV HƯƠNG SƠN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:34 PM

  CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM-DV HƯƠNG SƠN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
  Địa chỉ: Số 182 thôn Đồng Lạc 3, Xã Đinh Lạc, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0938706964, Hotline: 0938706964