102 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Hoa

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MAI VY

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:51 PM

  CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MAI VY
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: 156B Thánh Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0938781100, Hotline: 0938781100
 • 2CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN NGỌC TRÂM ANH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:51 PM

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG SẢN NGỌC TRÂM ANH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 778B, Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: , Hotline:
 • 3CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỦY CANH VIỆT NAM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:26 PM

  CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỦY CANH VIỆT NAM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 40 đường Vạn Thành, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 01255860542, Hotline: 01255860542
 • 4CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TƯƠNG LAI CÔNG BẰNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:26 PM

  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TƯƠNG LAI CÔNG BẰNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 379, Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0982718665, Hotline: 0982718665
 • 5CÔNG TY TNHH QUỲNH PHƯƠNG ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:26 PM

  CÔNG TY TNHH QUỲNH PHƯƠNG ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: 10 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0636260777, Hotline: 0636260777
 • 6CÔNG TY TNHH THIỆN VĨNH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:26 PM

  CÔNG TY TNHH THIỆN VĨNH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 27 đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0909 644 649, Hotline: 0909 644 649
 • 7CÔNG TY TNHH XANH HÒA BÌNH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:50 PM

  CÔNG TY TNHH XANH HÒA BÌNH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Thôn 3 , Xã Gia Lâm, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0915 296 7422; 0964 685 603 , Hotline: 0915 296 7422; 0964 685 603
 • 8CÔNG TY TNHH PHƯỢNG LONG ĐÀ LẠT

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:50 PM

  CÔNG TY TNHH PHƯỢNG LONG ĐÀ LẠT
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Tiểu khu 120, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633702324, Hotline: 0633702324
 • 9CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐẮK LÂM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:49 PM

  CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP ĐẮK LÂM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 209/4, Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633836899, Hotline: 0633836899
 • 10CÔNG TY TNHH CÂY XANH ANH TUẤN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:49 PM

  CÔNG TY TNHH CÂY XANH ANH TUẤN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh
  Địa chỉ: Số 32, Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0938224894, Hotline: 0938224894