138 bộ dữ liệu tìm thấy cho ""

Lĩnh vực: Cà phê

Kết quả lọc
 • 1CÔNG TY TNHH QUYÊN HƯƠNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:24 PM

  CÔNG TY TNHH QUYÊN HƯƠNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Số 139, tổ dân phố Ba Đình II, Thị Trấn Nam Ban, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0633852353, Hotline: 0633852353
 • 2CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÚC NÔNG

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHÚC NÔNG
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  Địa chỉ: Thôn 12, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3731888, Hotline: 063 3731888
 • 3CÔNG TY TNHH TRUNG VIỆT TÍN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH TRUNG VIỆT TÍN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lộc Ngãi, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0263 3877778, Hotline: 0263 3877778
 • 4CÔNG TY TNHH LI MI

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:24 PM

  CÔNG TY TNHH LI MI
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  Địa chỉ: Số 04 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3835111, Hotline: 063 3835111
 • 5CÔNG TY TNHH VŨ TUẤN LỘC

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH VŨ TUẤN LỘC
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Thôn 12, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0978 190525, Hotline: 0978 190525
 • 6CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VŨ HOÀNG ANH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ VŨ HOÀNG ANH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Số 664 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0906 700 248, Hotline: 0906 700 248
 • 7CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠNH CHI LỘC THÀNH

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:06:24 PM

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẠNH CHI LỘC THÀNH
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lộc Thành, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0916978086, Hotline: 0916978086
 • 8CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÁI TIM BÌNH AN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TRÁI TIM BÌNH AN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 1079:Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
  Địa chỉ: Số 19 đường Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0919189136, Hotline: 0919189136
 • 9CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TUYẾT SAN

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ TUYẾT SAN
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Thôn Khánh Thượng, Xã Lộc Đức, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 0983926335, Hotline: 0983926335
 • 10CÔNG TY TNHH TUYỀN QUANG BẢO LÂM

  cập nhật ngày 3/3/2022 3:05:47 PM

  CÔNG TY TNHH TUYỀN QUANG BẢO LÂM
  Trạng thái: Đang hoạt động
  Ngành nghề: 4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lộc Quảng, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
  Điện thoại: 063 3964023, Hotline: 063 3964023